Tagpulse
Health

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vs. zorggeschillen

Er is veel veranderd sinds de nieuwe Wkkgz in werking is gesteld. Deze wet moet erin voorzien dat de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Hierbij zijn cliënten en patiënten gebaat. De wet brengt plichten voor zorgverleners met zich mee die niet altijd even makkelijk zijn op te lossen. Er bestaat een grote groep kleine zorgverleners in Nederland die met het organiseren van de plichten volgens de Wkkgz grote moeite heeft. Desondanks zijn de maatregelen een goede zaak voor onze Nederlandse burgers. Waar moeten de zorgverleners per 1 januari 2017 aan voldoen en hoe hebben zij dit georganiseerd? U leest het hier: www.zorggeschil.nl.

Klachtenfunctionaris op afroep

Alle zorgverstrekkers in Nederland moeten een klachtenfunctionaris kunnen inzetten bij geschillen. Grote zorgorganisaties hebben hier niet zoveel moeite mee; ze hadden al zo’n functionaris of hebben ruimte deze aan te trekken. De kleine zorgaanbieders kunnen zich dit vaak niet veroorloven. Daarom zijn er organisaties die zo’n klachtenfunctionaris kunnen leveren op afroep. Pas wanneer er sprake is van een geschil waarbij verlener en patiënt er niet uit komen, kan men een beroep doen op zo’n functionaris. En dat is een prettige regeling.

Geschillen horen bij de geschillencommissie

Inderdaad, want het is niet altijd het geval dat zo’n onafhankelijke klachtenfunctionaris ook daadwerkelijk de klacht naar tevredenheid kan oplossen. Soms is het geschil tussen beide partijen ook door bemiddeling van dit persoon nog steeds aanwezig. In dat geval kan de klager met zijn geschil naar een geschillencommissie zorg. De geschilleninstantie behandelt de klacht en de uitspraak is bindend. De patiënt betaalt voor het voorleggen van de klacht een redelijk bedrag zodat dit geen drempel vormt. Wordt de patiënt in het gelijk gesteld, dan komen alle kosten voor de zorgverlener. Er is een periode waarbinnen de klachtencommissie de uitspraak moet hebben gedaan.